Stödmeningar när du recenserar din bok

Boktitel

Jag har läst en bok som heter…  och boken är skriven av……

Använd frågorna som hjälp när du fortsätter att skriva din recension. Skriv en sammanhängande text, som du delar in i stycken. (Stycke betyder att du hoppar över en rad när du börjar skriva om nästa punkt.)

 

Boken handlar om…

Vad handlar boken om? Skriv en sammanfattning. (Först, sedan, efter det, vidare, till sist.) Försök att bara ta med de viktigaste händelserna.

 

Jag tycker att bokens titel… för att…

Passar bokens titel till det boken handlar om? Varför? Varför inte? (Titel är samma sak som bokens namn.)

 

Huvudpersonen heter Pablo. Han…

(Personbeskrivning) Vad heter huvudpersonen? Hur tror du att hon eller han ser ut? Hur gammal är hon eller han? Hur är Pablo som person? Vilka egenskaper har han? Egenskaper= kännetecken på hur en person är t.ex. snäll, sportig, tuff, rolig, feg, modig, humoristisk. Vad tycker huvudpersonen om? Vad tycker huvudpersonen inte om? Påminner Pablo dig om dig själv, någon du känner eller någon som du har läst om i en annan bok? Berätta hur och varför.

 

Handlingen utspelar sig i…

(Miljöbeskrivning) När utspelar sig handlingen (dåtid, nutid, framtid?) I vilken miljö utspelar sig handlingen mest (storstad, landsbygd, skog, hav, skola, restaurang, Sverige, USA?) Fundera över hur det ser ut där och använd de bilder som du har fått i ditt huvud när du har läst.

 

Jag tycker att boken var… för att…

Hur tycker du att boken var att läsa? (svår, lätt, krånglig…)Varför?

 

Det som var bäst med boken var att… för att…

Vad var bäst med boken? Varför var det bäst?

 

Det som var mindre bra med boken var att… för att…

Vad var mindre bra med boken? Varför var det mindre bra?

 

Jag skulle rekommendera denna boken för… för att…

Vem skulle du rekommendera den här boken för? Varför?

 

Av denna boken lärde jag mig…

Man lär sig alltid något nytt när man läser. Böcker har ofta något budskap till läsaren. Det kan vara nya kunskaper om livet, t.ex. om hur det känns när föräldrar skiljer sig. Eller nya faktakunskaper t.ex. hur man hade det i skolan förr i tiden. Eller något nytt att fundera över t.ex. går det verkligen till att lösa mordgåtor såhär i verkligheten? Eller hjälp till att förstå andra människor bättre t.ex. hur det känns att flytta till ett annat land. Eller kanske bara några nya ord. Vad lärde du dig av denna boken?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *