Läsuppdrag till torsdag vecka 7, 2016

läsmys

www.flickr.com, LS Monaron ”A God Read Before Bed” (CC BY 2.0)

Kära lässtjärna, 

Du har i uppdrag att fortsätta att läsa i din bok där hemma. Du läser hemma i minst 15 minuter per dag måndag 15/2, tisdag 16/2 och onsdag 17/2.

Du skriver svar på de fem frågorna under bloggpasset på torsdag 18/2 eller hemma i förväg om du hellre vill det. (Svara på frågorna genom att kommentera detta inlägg.)

 • Skriv bokens titel och författarens namn.
 • Vem passar den här boken för? Vem eller vilka rekommenderar du den här boken till? Motivera varför du tycker som du gör.
 • Hitta på en ny titel till boken. Tala också om varför du valde just den titeln.
 • Beskriv boken med en mening.
 • Man lär sig alltid något nytt när man läser en bok. Det kan vara nya ord, nya kunskaper om något eller nya tankar om hur livet kan vara för andra. Vad har du lärt dig av boken hittills?

Kom ihåg att den som läser dina svar ska förstå vad du menar utan att ha sett frågorna som du svarar på.

Lycka till strålande lässtjärnor!

Hälsar Maarit

Läsuppdrag till torsdag vecka 6, 2016

läsmys

www.flickr.com, LS Monaron ”A God Read Before Bed” (CC BY 2.0)

Kära lässtjärna, 

Du har i uppdrag att fortsätta att läsa i din bok där hemma. Du läser hemma i minst 15 minuter per dag måndag 8/2, tisdag 9/2 och onsdag 10/2.

Du skriver svar på de fem frågorna under bloggpasset på torsdag 11/2 eller hemma i förväg om du hellre vill det. (Svara på frågorna genom att kommentera detta inlägg.)

 • Skriv bokens och författarens namn.
 • Skulle det som händer i boken kunna hända på riktigt? (Motivera ditt svar/berätta hur du tänker.)
 • Hur är språket i boken? Lättläst/svårläst? Varför? Ge exempel, gärna genom att skriva av en eller ett par meningar. Kom ihåg citattecken runt meningarna som du skriver av.
 • Passar bokens omslag till innehållet? Berätta om bilden på bokomslaget och förklara hur bilden passar eller inte passar till det boken handlar om.
 • Tror du att boken skulle kunna bli en bra film? Varför? Varför inte?
 • Påminner den här boken om någon annan bok som du har läst eller en film som du har sett? Vilken i så fall? Berätta hur de påminner om varandra.

KOM IHÅG ATT SVARA MED HELA MENINGAR. LÄSAREN MÅSTE KUNNA FÖRSTÅ VAD DU MENAR UTAN ATT HA SETT FRÅGORNA SOM DU SVARAR PÅ.

Lycka till!

Hälsar Maarit

Läsuppdrag till torsdag vecka 5, 2016

läsmys

www.flickr.com, LS Monaron ”A God Read Before Bed” (CC BY 2.0)

Kära lässtjärna, 

Du har i uppdrag att fortsätta att läsa i din bok där hemma. Du läser hemma i minst 15 minuter per dag måndag 1/2, tisdag 2/2 och onsdag 3/2.

Du skriver svar på de fem frågorna under bloggpasset på torsdag 4/2 eller hemma i förväg om du hellre vill det. (Svara på frågorna genom att kommentera detta inlägg.)

 • Skriv bokens och författarens namn som rubrik.
 • På vilka olika platser utspelar sig händelserna i boken?
 • Välj en viktig plats i boken och beskriv den så utförligt du kan. (Använd gärna de bilder du fick i huvudet när du läste.)
 • Var det någon av platserna som påminner dig om en plats som du har varit på i verkligheten? Berätta!
 • I vilken tid utspelar sig händelserna i boken? Utspelar sig händelserna för länge sedan exempelvis under vikingatiden, 2000-talet eller kanske i framtiden? Hur vet du det?
 • Utspelar sig händelserna i boken i kronologisk ordning (i den ordning som de händer) eller hoppar handlingen fram och tillbaka i tiden?

KOM I HÅG ATT SVARA MED HELA MENINGAR. DE SOM LÄSER DIN TEXT SKA FÖRSTÅ DINA MENINGAR UTAN ATT BEHÖVA HA SETT FRÅGORNA SOM DU SVARAR PÅ.

Lycka till!

Hälsar Maarit

Kaskeloternas sång av Bent Haller – våra egna slut på boken

kaskelot

www.flickr.com, Arran Bee,Whale’s Tail, Kaikoura (CC BY 2.0)

Vi lässtjärnor har läst boken ”Kaskeloternas sång” av Bent Haller. Boken handlar om en valunge, Tångöga, som tillsammans med sin vän Gylte förlorar kontakten med sin flock. Boken hade ett öppet slut så vi läsare hade själv möjlighet att avgöra hur det skulle gå för huvudkaraktären Tångöga. Läs våra egna slut i kommentarsfältet nedan.

Läsuppdrag till fredag vecka 4, 2016

läsmys

www.flickr.com, LS Monaron ”A God Read Before Bed” (CC BY 2.0)

Kära lässtjärna, 

Du har i uppdrag att fortsätta att läsa i din bok där hemma. Du läser hemma i minst 15 minuter per dag måndag 25/1, tisdag 26/1 och onsdag 27/1. (En extra strålande lässtjärna är du om du även läser under torsdagen!)

Vårt bloggpass utgår denna vecka på grund av elevens val och du får istället möjlighet att skriva svar på de fem frågorna under lektionen på fredag 29/1. Självklart får du svara på frågorna hemma i förväg om du hellre vill det. (Svara på frågorna genom att kommentera detta inlägg.)

 • Skriv bokens och författarens namn som rubrik.
 • Vem är huvudperson i boken?
 • Hur ser huvudpersonen ut? (Det går bra att du beskriver utifrån de bilder du har fått i huvudet medan du har läst om författaren inte har beskrivit huvudpersonen så noga.)
 • Vilka egenskaper har huvudpersonen?
 • Skulle du vilja vara som huvudpersonen eller ha huvudpersonen som kompis? Berätta varför!
 • Ställ en fråga till huvudpersonen! (Kom ihåg frågetecken efter din fråga.)

Lycka till!

Hälsar Maarit

 

Läsuppdrag till torsdag vecka 3, 2016

läsmys

www.flickr.com, LS Monaron ”A God Read Before Bed” (CC BY 2.0)

Kära lässtjärna,

Du har i uppdrag att påbörja läsningen av en ny bok. Du tar ansvar för att själv välja en bok. Du ska ha valt ut en bok så att du kan börja läsa där hemma senast på måndag 18/1. På måndag skickar jag runt en lista så att du kan skriva i bokens titel och författarens namn för boken du har valt. Du läser där hemma i minst 15 minuter per dag måndag 18/1, tisdag 19/1 och onsdag 20/1.

När vi har vårt bloggpass på torsdag 21/1 skriver du svar på de fem frågorna som hör ihop med läsuppdraget: (Du skriver här på bloggen genom att kommentera detta inlägg.)

 • Vilken är bokens titel och vad heter författaren?
 • Vad får man reda på av baksidestexten?
 • Vad var det som gjorde att du valde att läsa just den här boken?
 • Hur börjar boken?
 • Vad tycker du om bokens början?

Vill du hellre skriva dina svar på frågorna hemma under onsdagen går det bra, och då får du använda hela bloggpasset i skolan till ditt eget bokbloggande istället.

Lycka till!

Hälsar Maarit

Stödmeningar när du recenserar din bok

Boktitel

Jag har läst en bok som heter…  och boken är skriven av……

Använd frågorna som hjälp när du fortsätter att skriva din recension. Skriv en sammanhängande text, som du delar in i stycken. (Stycke betyder att du hoppar över en rad när du börjar skriva om nästa punkt.)

 

Boken handlar om…

Vad handlar boken om? Skriv en sammanfattning. (Först, sedan, efter det, vidare, till sist.) Försök att bara ta med de viktigaste händelserna.

 

Jag tycker att bokens titel… för att…

Passar bokens titel till det boken handlar om? Varför? Varför inte? (Titel är samma sak som bokens namn.)

 

Huvudpersonen heter Pablo. Han…

(Personbeskrivning) Vad heter huvudpersonen? Hur tror du att hon eller han ser ut? Hur gammal är hon eller han? Hur är Pablo som person? Vilka egenskaper har han? Egenskaper= kännetecken på hur en person är t.ex. snäll, sportig, tuff, rolig, feg, modig, humoristisk. Vad tycker huvudpersonen om? Vad tycker huvudpersonen inte om? Påminner Pablo dig om dig själv, någon du känner eller någon som du har läst om i en annan bok? Berätta hur och varför.

 

Handlingen utspelar sig i…

(Miljöbeskrivning) När utspelar sig handlingen (dåtid, nutid, framtid?) I vilken miljö utspelar sig handlingen mest (storstad, landsbygd, skog, hav, skola, restaurang, Sverige, USA?) Fundera över hur det ser ut där och använd de bilder som du har fått i ditt huvud när du har läst.

 

Jag tycker att boken var… för att…

Hur tycker du att boken var att läsa? (svår, lätt, krånglig…)Varför?

 

Det som var bäst med boken var att… för att…

Vad var bäst med boken? Varför var det bäst?

 

Det som var mindre bra med boken var att… för att…

Vad var mindre bra med boken? Varför var det mindre bra?

 

Jag skulle rekommendera denna boken för… för att…

Vem skulle du rekommendera den här boken för? Varför?

 

Av denna boken lärde jag mig…

Man lär sig alltid något nytt när man läser. Böcker har ofta något budskap till läsaren. Det kan vara nya kunskaper om livet, t.ex. om hur det känns när föräldrar skiljer sig. Eller nya faktakunskaper t.ex. hur man hade det i skolan förr i tiden. Eller något nytt att fundera över t.ex. går det verkligen till att lösa mordgåtor såhär i verkligheten? Eller hjälp till att förstå andra människor bättre t.ex. hur det känns att flytta till ett annat land. Eller kanske bara några nya ord. Vad lärde du dig av denna boken?